Kallelse till årsmöte 2019

Den 3e mars 2019 klockan 15.00 hälsar vi klubbens medlemmar välkomna till årsmöte. Mötet kommer att hållas på Scandic Elmia och klubben bjuder på enkelt tilltugg. Därför önskar vi att du föranmäler dig till mötet på listan nedan. Under årsmötet behandlar vi frågor som ekonomi, styrelse och inkomna motioner. Om du har en motion (förslag) så är du välkommen att skicka in detta till styrelsen@jkpgjudo.se senast den 17e februari. Detta är en viktig del i föreningsarbetet och därför blir vi glada om så många som möjligt tar sig tiden eftersom det bidrar till en demokratiskt invald styrelse. För att anmäla sin närvaro behöver du skriva upp dig på anmälningslistan som hänger på klubbens anslagstavla i träningslokalen senast den 26e februari.

Enligt klubbens stadgar gäller följande för att du skall kunna rösta:

3 kap § 3 Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

3 kap § 4 Röstlängd:

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

  • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
  • Att medlemskap skall beviljas minst två månader före årsmötet; och*
  • Att medlemsavgiften har betalats senast 2 månader före årsmötet.*

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

*Gäller medlemsavgiften för höstterminen 2018. Är du ny medlem så räcker det att vi kan se att din medlemsavgift har betalats in vid årsmötet.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Läs föredragningslistan här

Läs verksamhetsberättelsen här

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *