Vad är judo?

Judo är en sport som utövas av väldigt många människor runtom i världen, gamla som små. Alla kanske inte har full fysisk styrka, flera har handikapp. Vissa tävlar, andra gör det inte. En stor fördel med Judo är mångsidigheten – i princip vem som helst kan träna Judo och hitta sin stil.

Kampsporter kan generellt delas upp i tre kategorier: slag- och sparksporter, som boxning och Karate; vapensporter, som Kendo; och grepp- och brottningssporter som Judo. Judons grundare, Jigoro Kano, bestämde sig i slutet av 1800-talet för att ta det bästa ur flera olika kampsporter och sätta samman dessa till en följsam sport utan våldsinslag. Han skapade judo.

Judo inbegriper inga sparkar och slag, och bygger på principen att använda motståndarens kraft mot honom. Man använder kast, fasthållningar – och i vuxen ålder halslås och armlås – för att vinna över sin motståndare. För att kunna bli kastad måste man kunna falla på ett korrekt sätt för att inte skada sig – och därför inbegriper Judo även mycket fallteknik. Det är även en fördel att vara smidig och ha kontroll över sin kropp, vilket gör att träningen ofta innehåller en hel del gymnastik.

Bältessystem

För att se hur långt en person kommit i sitt judoutövande använder man ett graderingssystem som bygger på bälten. Ju högre bälte man har, desto fler tekniker har man visat upp att man kan. Högre bälten innebär stigande svårighetsgrad. De bälten som finns är;

Vitt (har alla som börjar träna judo – bältet följer med dräkten)
Vit-gult
Gult
Gul-orange
Orange
Orange-grönt
Grönt
Grön-blått
Blått
Blått-brunt
Brunt
Svart (det finns elva olika grader av det svarta bältet)

Hur snabbt man stiger i graderna beror i princip på hur mycket man koncentrerar sig på att graderingsträna och hur inriktad man är på att ta nya bälten. Det finns många duktiga judokas som tränat länge, men kanske inte har så högt bälte. Att gradera sig och stiga i graderna är ingen förutsättning för att träna judo, men det är mål man kan sätta upp för att komma längre. Läs mer om våra graderingsbestämmelser här.