MÖT VÅR STYRELSE

Vi har en väldigt jämställd styrelse med en blandning av föräldrar och tränare, kvinnor och män. Styrelsen är demokratiskt tillsatt under årsmötet där klubbens medlemmar har möjlighet att påverka. Styrelsens uppgift är att klubben fungerar som den ska, både organisatoriskt och ekonomiskt. Om ni har några önskemål eller frågor så är ni välkomna att kontakta oss.