Gradering Hösten 2018

Nu närmar vi oss terminsavslutning och därmed också gradering. Graderingen är ett viktigt inslag i judon eftersom detta är ett tillfälle för att visa upp de tekniker man har lärt sig under terminen. En gradering innebär även att man prövar för en ny grad. Vi tycker det är viktigt att barnen förstår tidigt att graderingen är viktig och att man tränar ordentligt inför detta. Tar man graderingen på allvar redan vid en ung ålder så kommer det vara lättare att gradera till högre grader där kraven är betydligt högre.

Gradering till halvgrad (Streck)

Graderingen till halvgrad kommer att ske på ordinarie träningstid den 6/12. Föräldrar är varmt välkomna. När vi graderar till halvgrad så kommer vi enbart titta på teknikerna till den specifika halvgraden. Alltså inte tekniker till graderna under eller över halvgraden. Exempelvis om man graderar till oranget streck så kommer vi enbart fråga på tekniker till oranget streck.

Gradering till helgrad (kyu)

En gradering till helgrad är en större gradering och kommer därför vara söndagen den 9/12 mellan 13.00 och cirka 15.00. Föräldrar är självklart varmt välkomna. De som graderar kommer att få visa upp sina tekniker enskilt framför graderingskommittéen. Vi kommer att titta på de tekniker som hör till den grad som eleven prövar till, men även ta stickprover på tekniker under denna grad. Exempelvis om man graderar till grönt bälte så kommer vi främst fokusera på de tekniker som hör till graden, men även fråga på tekniker till gult och oranget bälte.

Bedömning

De som ansvarar för graderingen kommer bedöma barnens personliga utveckling både motoriskt och kognitivt. Vi tittar på gymnastikövningar, judotekniker och judons filosofi. Vid högre grad (grönt bälte och högre) är förväntningarna på att teknikerna blir korrekt utförda också högre. Vi värderar att barnen kan matcha teknik med det japanska namnet, men godkänner även att barnen förstår tekniken med lättare muntlig beskrivning på svenska.

Vi har överseende med att barnen är nervösa och att nervositet kan påverka prestationen negativt. Klubben har som målsättning att alla som graderar skall få sin grad. För att klara denna målsättning så ser respektive tränare till att dess elever prövar till en grad som de är redo för att ta. För att följa svenska judoförbundets rekommendationer så blir också ålder och antal träningstimmar övervägande faktorer i denna bedömning.

Pris & Betalning

Gradering till halvgrad: 0kr

Gradering till gult bälte: 250kr*

Gradering till övrig helgrad: 70kr (du betalar för bältet

 

Klubbens Swish: 123 541 86 11 (Märk med ”namn + gradering”)

*I priset ingår bälte och judopass. Till judopasset behöver man lämna in två kopior på ett passfoto/skolfoto. Lämna in detta till ansvarig tränare senast sista träningen innan gradering.

Tekniker & Svenska Judoförbundets bestämmelser

Vill man plugga på teknikerna inför graderingen hemma så rekommenderar vi denna Youtubekanal.

Vi följer Svenska Judoförbundets graderingsbestämmelser. I detta kompendium kan du se förbundets rekommendationer. Vi har dock valt att göra vissa avvikelser från dessa. Vi vill att barnen skall känna av sin egna utveckling under varje termin så har vi valt att dela upp den gröna halvgraden och den blå halvgraden i flera streck. De tekniker som vi förväntar oss att barnen skall kunna till respektive streck finns här:

Graderingsbestämmelser för grön markering & grönt bälte

Graderingsbestämmelser för blå markering & blått bälte

Med vänlig hälsning,

Tränarkåren

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *