Uppdaterade regler gällande covid-19

/
Med anledning av det förändrade läget i Jönköpings län…